Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Witamy w naszym przewodniku objaśniającym krok po kroku planowanie i prowadzenie skutecznych kampanii promocyjnych

Ten zestaw narzędzi oferuje porady praktyczne na temat przygotowywania i prowadzenia skutecznych kampanii na rzecz lepszego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obejmuje on przydatne i praktyczne przykłady różnych narzędzi komunikacyjnych ze wskazówkami i poradami w zakresie ich stosowania. 

1. Dlaczego warto prowadzić kampanię?

Jeżeli masz przesłanie na temat bezpieczeństwa i zdrowia, którym pragniesz się podzielić, zainicjowanie kampanii jest skutecznym sposobem na dotarcie do odbiorców.

Zobacz więcej

2. Planowanie kampanii

Kompleksowy plan prowadzenia kampanii pozwala Ci skupić się na wszystkich niezbędnych krokach.

Zobacz więcej

3. Zasoby i sieci

Warto optymalnie wykorzystać dostępne zasoby i stworzyć sprzyjającą sytuację dla wszystkich zainteresowanych stron.

Zobacz więcej

Przykłady kampanii i jej narzędzia

W sekcji tej można znaleźć opisy, jak również zalety i wady najważniejszych narzędzi do prowadzenia kampanii i do komunikacji, w tym przeszukiwalną bazę danych z przykładami dobrych praktyk.