Na temat


Kogo należy zaangażować?

Ważne jest, aby wyjść poza bity i bajty w centrum cyfrowego miejsca pracy i widzieć w nim przede wszystkim ludzi. Dlatego właśnie aby zapobiegać zagrożeniom w miejscu pracy związanym z cyfryzacją, istotne jest zaangażowanie wszystkich we współpracę. Współpraca między pracodawcami, kadrą kierowniczą i pracownikami prowadzi do wspólnego zrozumienia tego zagadnienia i do trwałej poprawy.

Jednocześnie pracodawcy ponoszą odpowiedzialność prawną za zapewnienie właściwej oceny i kontroli zagrożeń w miejscu pracy. Skuteczna ocena ryzyka i zapobieganie zagrożeniom wymagają od pracodawców zapewnienia sobie i personelowi dostępu do informacji i szkoleń.

Celem kampanii (oprócz dotarcia do pracowników i firm) jest zwiększenie świadomości wśród decydentów w UE i na szczeblu krajowym, którzy są odpowiedzialni za prawodawstwo, strategie i działania.

EU-OSHA zaprosiła do udziału również przedstawicieli środowiska naukowego i technicznego w dziedzinie BHP, projektantów oprogramowania i projektantów przemysłowych, a także przedsiębiorstwa typu start-up. Do zmian może przyczynić się każdy, bez względu na to, jak pozornie niewielkim działaniem się wykaże!

Chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie nowych technologii cyfrowych na pracę i miejsca pracy? Interesuje cię podniesienie świadomości w zakresie cyfrowej transformacji pracy i jej wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy? Zaangażuj się w kampanię i dokonaj zmiany!