Analizy przykładów


Przeczytaj o podjętych przez nas inicjatywach programowych i przykładach dobrych praktyk i dowiedz się, w jaki sposób inni wykorzystali transformację cyfrową w miejscu pracy, aby pracować w nowoczesny, inteligentny i bezpieczny sposób

Zagadnienia obejmują: praktyczne zastosowanie środków zapobiegawczych w różnych sektorach i różnych rodzajach pracy; zwalczanie przewlekłych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego; profilaktykę związaną z pracą w pozycji siedzącej; zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w kontekście coraz bardziej zróżnicowanej siły roboczej oraz ścisłe powiązanie między zagrożeniami psychospołecznymi a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Dostępne studia przypadków (25)