2020-2022: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”


Podsumowanie kampanii

Kampania przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą oraz potrzeby odpowiedniego reagowania na nie i upowszechniania kultury zapobiegania zagrożeniom.

Kampania skupiała się wokół ośmiu obszarów priorytetowych, z których każdy obejmował konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego: zapobieganie, fakty i liczby, choroby przewlekłe, praca w pozycji siedzącej, różnorodność pracowników, przyszłe pokolenia, zagrożenia psychospołeczne i telepraca.

Głównymi czynnikami stymulującymi były krajowe punkty centralne, oficjalni partnerzy kampanii, sieć EEN i SLIC, organizowanie dobrze przygotowanych wydarzeń i działań oraz rozpowszechnianie publikacji i materiałów związanych z kampanią we wszystkich 27 państwach członkowskich UE i poza nimi.

Do najważniejszych wydarzeń kampanii należały: coroczne Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 15. edycja Konkursu Dobrych Praktyk, wydarzenia poświęcone wymianie dobrych praktyk zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, a także szczyt „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Film wideo z kampanii na lata 2020–2022 – Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe