2016–2017: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie


Podsumowanie kampanii

W prowadzonej w latach 2016–2017 kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” promowano przede wszystkim zrównoważoną pracę, czyli zdrowe i bezpieczne warunki pracy od początku do końca życia zawodowego pracownika, aby przeciwdziałać problemom zdrowotnym i umożliwić ludziom pracować dłużej. Podejście takie, w kontekście starzenia się pracowników w Europie i podnoszenia wieku emerytalnego, nabiera coraz większego znaczenia.

Kampania przyciągnęła rekordową liczbę partnerów, którzy aktywnie promowali i rozpowszechniali materiały do prowadzenia kampanii w swoich rozległych sieciach kontaktów, a także organizowali i odwiedzali liczne wydarzenia wymiany dobrych praktyk i krzewienia wiedzy.

O powodzeniu i wartości tej kampanii wyraźnie świadczą wyniki niezależnej oceny: temat kampanii i opracowane narzędzia były bardzo istotne, zwłaszcza dla organizacji i krajów o ograniczonych zasobach; wsparcie udzielane pośrednikom na krzewienie wiedzy było bardzo skuteczne; a Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” w latach 2016–2017 chwalono jako skuteczną platformę wymiany najlepszych praktyk w zakresie zarządzania BHP. Do innych zidentyfikowanych zasadniczych atutów należą możliwość zrozumienia przez EU-OSHA potrzeby swoich interesariuszy i zareagowania na nie oraz wysoka jakość rezultatów kampanii wypracowanych z uwzględnieniem potrzeb grup docelowych.

Film dotyczący kampanii 2018–2019 – Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Ze starzeniem się pracowników wiążą się różne wyzwania dla wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie BHP:

  • Wydłużenie życia zawodowego może prowadzić do dłuższego okresu narażenia na zagrożenia.
  • Większa liczba pracowników będzie borykać się z chronicznymi problemami zdrowotnymi i konkretnymi potrzebami.
  • Starsi pracownicy mogą być bardziej podatni na pewne zagrożenia związane z bezpieczeństwem i zdrowiem.
  • Uwzględnić należy wysoki poziom problemów zdrowotnych występujących w określonych sektorach i zawodach, wiążących się z dużym obciążaniem fizycznym lub umysłowym, pracą fizyczną lub
  • nietypowymi godzinami pracy.
  • Większego znaczenia nabierają zapobieganie niezdolności do pracy, rehabilitacja i powrót do pracy.
  • Na poziomie społeczeństwa trzeba zająć się problemem dyskryminacji ze względu na wiek.

Infografika – zarządzanie starzejącymi się pracownikamiexternal

2016–2017: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie
2016–2017: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie
2016–2017: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie