Wymiana dobrych praktyk


gpeWymiana dobrych praktyk oficjalnych partnerów kampanii to prawdziwie oddolna inicjatywa, która powstała ze względu na chęć partnerów do ściślejszej współpracy na rzecz poprawy sytuacji w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa w swoich organizacjach. Od chwili jej rozpoczęcia w 2012 r. inicjatywa ma same sukcesy.

Agencja dąży do zapewnienia możliwie jak największego wsparcia na rzecz realizacji tej inicjatywy, którą postrzega jako szansę na utrzymanie istotności swoich kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wraz z upływem czasu oraz na wprowadzenie rzeczywistych zmian w miejscach pracy. Dlatego też wspierała proces utworzenia w 2012 r. specjalnej grupy sterującej, której posiedzenia odbywają się obecnie dwa razy do roku.

Począwszy od 2013 r. co 2 lata EU-OSHA i oficjalni partnerzy kampanii wspólnie organizują spotkanie i uroczystość poświęcone wymianie dobrych praktyk w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: podczas tych wydarzeń można wymieniać się dobrymi praktykami w zakresie BHP oraz omawiać kluczowe wskaźniki skuteczności działania w celu promowania skuteczniejszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia. Ponadto każdego roku najbardziej zaangażowani partnerzy kampanii organizują wydarzenia służące wymianie dobrych praktyk w swoich zakładach, zapraszając pozostałych partnerów kampanii do uczestnictwa i do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Skala udziału partnerów kampanii w inicjatywie i ich zaangażowania w jej realizację – która znajdowała odzwierciedlenie w podejmowanych wysiłkach organizacyjnych i w liczbie osób biorących udział w wydarzeniach w całej Europie – była prawdziwie inspirująca. Organizowane imprezy zawsze stanowiły punkt wyjścia dla skłaniających do refleksji dyskusji i dostarczały świeżych pomysłów.