Materiały kampanijne


Czujesz inspirację? Chcesz w wyraźny i zrozumiały sposób przekazać określony komunikat? Czy po prostu poszukujesz dodatkowych informacji? W tej sekcji można znaleźć wszystkie elementy niezbędne do wniesienia istotnego wkładu w realizację kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Użytkownik może tu uzyskać dostęp do pełnego spektrum zasobów, uwzględniając przewodnik po kampanii, broszury i plakaty promocyjne, ulotki związane z Konkurami Dobrych Praktyk organizowanymi w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, zestawem narzędzi kampanijnych i szeregiem innych zasobów medialnych powiązanych z tematem kampanii.

Dostępne materiały dotyczące kampanii (7)

Przewodnik po kampanii – Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym

Niniejszy dokument informacyjny zawiera najważniejsze fakty i dane liczbowe dotyczące kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2023-25 . Zawiera przegląd kontekstu politycznego UE, najważniejsze daty i kamienie milowe kampanii, a także wyszczególnia obszary priorytetowe i prawodawstwo związane z cyfryzacją...

Ulotka kampanii Konkurs Dobrych Praktyk – Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy w erze cyfrowej

16. nagroda za dobre praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy ma na celu docenienie organizacji, które wnoszą wybitny i innowacyjny wkład w sprawy bezpieczeństwa i zdrowia poprzez zapobieganie zagrożeniom wynikającym z transformacji cyfrowej w miejscu pracy. Dowiedz się, jakie rodzaje dobrych...

Przewodnik po kampanii – Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy w erze cyfrowej

W przewodniku po kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” na lata 2023–2025 znajdują się wszystkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w kampanii, w tym najważniejsze dane i linki do przydatnych zasobów. W przewodniku przedstawiono pięć obszarów priorytetowych: ...