Materiały kampanijne


Czujesz inspirację? Chcesz w wyraźny i zrozumiały sposób przekazać określony komunikat? Czy po prostu poszukujesz dodatkowych informacji? W tej sekcji można znaleźć wszystkie elementy niezbędne do wniesienia istotnego wkładu w realizację kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Użytkownik może tu uzyskać dostęp do pełnego spektrum zasobów, uwzględniając przewodnik po kampanii, broszury i plakaty promocyjne, ulotki związane z Konkurami Dobrych Praktyk organizowanymi w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, zestawem narzędzi kampanijnych i szeregiem innych zasobów medialnych powiązanych z tematem kampanii.