Na temat


Czego dotyczy ta publikacja?

Technologie cyfrowe, których rozwój przebiega szybciej niż jakiejkolwiek innowacji w naszej historii, zmieniły nasze społeczeństwo i codzienne życie. Stwarzają one większe możliwości dla pracowników i pracodawców w wielu miejscach pracy i we wszystkich sektorach. Są one jednak również źródłem większych wyzwań i zwiększonego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.

Według przeprowadzonego przez EU-OSHA badania ESENER z 2019 r. zdecydowana większość przedsiębiorstw w UE włączyła technologie cyfrowe do swojej działalności, a jedynie 6% z nich zgłosiło, że nie korzysta z takich technologii. Pomimo zwiększającego się wykorzystania robotów, laptopów, smartfonów lub urządzeń nasobnych, w mniej niż jednym na cztery miejscu pracy (24%) w UE prowadzi się dyskusje na temat potencjalnego wpływu takich technologii na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2023-2025, która ma na celu podnoszenie świadomości, zapewnienie praktycznych zasobów i zbliżenie zainteresowanych stron, jest zgodna z podejściem Komisji Europejskiej opartej na „Wizji zero” upowszechniającym kulturę zapobiegania zagrożeniom. Wykorzystano w niej również wyniki badania przeprowadzonego przez EU-OSHA na potrzeby Przeglądu BHP w zakresie cyfryzacji na lata 2020-2023