Konkurs dobrych praktyk


Co to jest?

Konkurs dobrych praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, organizowany przez EU-OSHA i jej krajowe punkty centralne, nagradza organizacje, które prezentują wyjątkowe i innowacyjne podejścia do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Konkurs ten to doskonała okazja do włączenia się do kampanii, umożliwiającej organizacjom promocję i dzielenie się dobrymi praktykami w całej Europie.

Konkurs jest dwuetapowy. Zgłoszenia ocenia się najpierw na poziomie krajowym, a następnie spotyka się trójstronne ogólnoeuropejskie jury, aby wybrać ostatecznych zwycięzców.

Prace wszystkich wyselekcjonowanych, nagrodzonych i wyróżnionych przykładów dobrych praktyk zostaną rozpowszechnione za pośrednictwem EU-OSHA i partnerów sieciowych.

Jak można wziąć udział w konkursie?

EU-OSHA przyjmuje zgłoszenia od wszystkich zainteresowanych organizacji i osób fizycznych z całej Europy.  

Czy Twoja organizacja wprowadziła już innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia? Czy raczej poszukujesz motywacji do propagowania korzyści związanych z dobrym zarządzaniem BHP? Zgłoś swój udział w konkursie dobrych praktyk już teraz!

 • Potrzebuję więcej informacji
  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaproszenia do składania zgłoszeń, przeczytaj ulotkę konkursu dobrych praktyk.
 • Chcę wysłać zgłoszenie
  Jeżeli chcesz wysłać zgłoszenie, należy pobrać formularz zgłoszeniowy i skontaktować się z punktem centralnym w Twoim kraju.

Często zadawane pytania

 • Jakie rodzaje dobrych praktyk można zgłaszać do konkursu?

  Zgłaszać można skuteczne i innowacyjne, wzięte z życia rozwiązania z zakresu zarządzania BHP. W zgłoszeniach należy jasno opisać, w jaki sposób wdraża się dobre praktyki zarządcze w miejscu pracy oraz co udało się osiągnąć.

 • Co należy wykazać w zgłoszeniu?

  Zgłoszenia powinny wykazywać całościowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy skutkujące rzeczywistymi ulepszeniami, mające zrównoważony charakter i dające się przenieść do innych miejsc pracy. Jury uwzględni też działania interwencyjne, w których środki zbiorowe są traktowane priorytetowo w stosunku do środków skupiających się na poszczególnych osobach oraz które wiążą się ze skutecznym udziałem pracowników i ich przedstawicieli.

  Działania interwencyjne powinny też spełniać, najlepiej przewyższać, obecne wymogi prawne obowiązujące w kraju, w którym są wdrażane.

 • Kto może wziąć udział?

  Zgłoszenia mogą pochodzić od organizacji dowolnej wielkości działających w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących, potencjalnych krajach kandydujących bądź państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Mogą to być indywidualne przedsiębiorstwa; organizatorzy szkoleń i placówki edukacyjne; organizacje pracodawców, stowarzyszenia branżowe, związki zawodowe i organizacje pozarządowe; oraz oficjalni partnerzy kampanii.

 • Terminy składania zgłoszeń

  Dowiedz się, jakie terminy obowiązują w twoim kraju.