Zostań partnerem medialnym


Nasi partnerzy medialni tworzą wyjątkową grupę dziennikarzy i redaktorów z państw członkowskich UE i innych krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zainteresowanych promowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a zwłaszcza kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Partnerami kampanii mogą zostać wyłącznie te media lub tytuły, które są skłonne i zdolne do istotnego zaangażowania się. 

 

Reputacja

Podnieś rangę swojej organizacji medialnej w rozległej społeczności specjalistów ds. BHP. Dzięki publikacji możesz zdobyć uznanie jako jeden z oficjalnych partnerów medialnych EU-OSHA oraz jako organizacja zaangażowana na rzecz BHP.

 

Tworzenie sieci kontaktów

Zyskasz możliwość dotarcia do sieci i interesariuszy EU-OSHA, nawiązywania kontaktów z ekspertami BHP oraz dzielenia się doświadczeniami z partnerami.

 

Widoczność

Znak logo i opis publikacji będą umieszczone w sekcji partnerów medialnych na tej stronie. Oferujemy szybki dostęp do materiałów prasowych i promujemy artykuły w internecie i w mediach społecznościowych.