Europejska Sieć Przedsiębiorczości


Europejska Sieć Przedsiębiorczości – prowadzona przez Komisję Europejską – stanowi kluczowy instrument strategii UE na rzecz pobudzania wzrostu i zatrudnienia. Zrzesza prawie 600 organizacji wsparcia przedsiębiorstw z 50 krajów i pomaga małym przedsiębiorstwom w wykorzystywaniu wyjątkowych możliwości biznesowych na jednolitym rynku UE.

Od 2009 r. Europejska Sieć Przedsiębiorczości współpracuje z EU-OSHA w celu podnoszenia wśród MŚP i mikroprzedsiębiorstw świadomości w kwestiach BHP. Aby realizować to zadanie, Europejska Sieć Przedsiębiorczości nominuje ambasadorów BHP na poziomie krajowym.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” stanowi ważny obszar współpracy między Agencją a Europejską Siecią Przedsiębiorczości. W propagowaniu tej współpracy aktywnie uczestniczą ambasadorowie sieci ds. BHP.

AT
BA
BG
CY
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR