Informacje prawne


Zastrzeżenie prawne

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy prowadzi niniejszy serwis internetowy w celu poszerzenia publicznego dostępu do informacji o jej działalności i udostępniania informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążymy do tego, aby informacje publikowane w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne. Będziemy starali się korygować wszelkie zgłaszane nam błędy. Agencja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu informacji udostępnianych w niniejszym serwisie.

Informacje te:

  • mają wyłącznie ogólny charakter i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakiejkolwiek osoby ani jednostki;
  • nie muszą być wyczerpujące, kompletne, ścisłe ani aktualne;
  • zawierają niekiedy odesłania do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi Agencja nie ma kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności;
  • nie mają charakteru porady prawnej ani zawodowej (aby poradę w konkretnej kwestii, należy zawsze konsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą).

Staramy się minimalizować zakłócenia spowodowane błędami technicznymi. Niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być jednak opracowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy. Nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły ani że nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez problemy techniczne. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z korzystania z niniejszego serwisu lub innych zewnętrznych portali, na które się powołuje.

Powyższe zastrzeżenie prawne nie ogranicza odpowiedzialności Agencji z tytułu naruszenia jakichkolwiek wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach krajowych ani nie zwalnia jej z odpowiedzialności za kwestie, które nie zostały wyłączone na mocy tych przepisów.

Tłumaczenie dostarczone przez Centrum Tłumaczeń (CdT, Luksemburg) i wykonane w oparciu o tekst sporządzony oryginalnie w języku angielskim.

 

Oświadczenie o prawach autorskich

© Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Powielanie dozwolone pod warunkiem wskazania źródła.
Jeżeli powielanie lub wykorzystanie informacji w formie tekstu lub w formie multimedialnej (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itp.) wymaga uprzedniego uzyskania zgody, taka zgoda znosi powyższą zgodę ogólną oraz precyzyjnie określa wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania.