Na temat


Obszary priorytetowe

Każdy obszar priorytetowy kampanii dotyczy konkretnego tematu związanego z cyfryzacją w miejscu pracy. Towarzyszy mu szeroka gama materiałów, w tym raporty, arkusze informacyjne, infografiki i studia przypadków.

In the spotlight

Ludzie powinni dowodzić tam, gdzie wykorzystywane są systemy oparte na sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań, roboty współpracujące i powiązane technologie.

Rozpoczęcie:

Remote and virtual work.png

Jasne zasady, ocena ryzyka i środki zapobiegawcze mogą stworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko pracy poza siedzibą pracodawcy.

Praca zdalna i hybrydowa

Rozpoczęcie:

AI and worker management #1.png

Wspieranie zorientowanego na człowieka, przejrzystego, zdrowego i bezpiecznego podejścia opartego na uczestnictwie, konsultacjach i zaufaniu pracowników.

Zarządzanie pracownikami za pośrednictwem AI

Rozpoczęcie:

Smart digital systems.png

Poprawa BHP w przypadku zarządzania w sposób przejrzysty, wiarygodny, inspirujący i zrozumiały.

Inteligentne systemy cyfrowe