Obszary priorytetowe


Inteligentne systemy cyfrowe

Wykorzystanie czujników spowodowało wielką zmianę w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. chronią pracowników poprzez utrzymanie i zwiększenie bezpieczeństwa pracy w potencjalnie niebezpiecznych gałęziach przemysłu. Są to, dla przykładu, inteligentne środki ochrony indywidualnej, urządzenia nasobne, które mogą wykryć wczesne objawy zmęczenia fizycznego, mięśniowego i psychicznego, a także ruchome lub stacjonarne systemy wykorzystujące czujniki lub kamery do wykrywania zagrożeń.

Chociaż technologie te opracowano z myślą o usprawnieniach w obszarze BHP, stają się one również źródłem wyzwań i zagrożeń. Przykładowo, pracownicy mogą poczuć utratę kontroli nad wykonywanymi przez siebie zadaniami i stać się zbyt zależni od technologii. To nadmierne poleganie na technologii może powodować błędy i zwiększyć ryzyko wypadków. Możliwe jest również, że dane gromadzone przez systemy cyfrowe okażą się niedokładne, ograniczone lub nawet tendencyjne. Co więcej, systemy te gromadzą bardzo wrażliwe dane osobowe, które mogą stać się przedmiotem nadużycia celem monitorowania pracowników i nadzoru nad nimi.

W rozwiązaniu tych wszystkich problemów istotne jest przeprowadzanie konsultacji z pracownikami i ich przedstawicielami na każdym etapie – od projektowania po wdrożenie.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi materiałami dotyczącymi kampanii.