Zostań partnerem kampanii


Nasi oficjalni partnerzy kampanii tworzą sieć wiodących organizacji publicznych i prywatnych oraz inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy.

Do współpracy zapraszamy międzynarodowe lub europejskie organizacje i firmy z przedstawicielstwami lub siecią członków w różnych państwach członkowskich UE.

Wystarczy chęć poważnego zaangażowania się w kampanię. Nie trzeba wpłacać żadnych opłat członkowskich.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym zaproszeniem do zostania partnerem kampanii „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym” na lata 2023–2025.

Wyeksponowanie działań

Organizacje partnerskie będą miały wyjątkową okazję do publicznego zaprezentowania swojej społecznej odpowiedzialności.

Udostępnianie aktualności

Można promować działania, komunikaty prasowe i sprawozdania swojej organizacji na naszej stronie internetowej – w specjalnej części Aktualności – oraz w elektronicznym biuletynie EU-OSHA, który zasubskrybowały tysiące osób.

Rozwój sieci kontaktów

Wymiana dobrych praktyk z organizacjami międzynarodowymi o podobnej filozofii działania oraz udział w seminariach i wydarzeniach organizowanych w ramach inicjatywy na rzecz wymiany dobrych praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Jak się zgłosić

MAJ 2023 R.

Zapoznaj się z zaproszeniem do zostania oficjalnym partnerem kampanii

Dowiedz się więcej o możliwości zostania partnerem kampanii i sprawdź wymogi.

WRZESIEŃ 2023 R. – GRUDZIEŃ 2023 R.

Wypełnij internetowy formularz zgłoszenia

Chcesz się zgłosić? Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w internecie od 15 września do 20 grudnia 2023 r.

Styczeń 2024

Sprawdź wyniki

Wewnętrzny proces wyboru odbędzie się w styczniu 2024 r., a niedługo potem wybrane organizacje zostaną poinformowane o wynikach.

Oficjalni partnerzy kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

ZOBACZ WSZYSTKICH PARTNERÓW