O kampanii


O kampaniiKampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” mają kluczowe znaczenie dla naszych wysiłków na rzecz podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy w całej Europie. Przesłanie tych kampanii jest jasne: „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”.

Kampanie te to największe tego rodzaju wydarzenia na świecie. Każda z nich ma jasno określony temat – tematy poprzednich kampanii obejmują na przykład promowanie oceny ryzyka i zapobieganiae mu, podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonej pracy oraz ochronę pracowników przed substancjami niebezpiecznymi. Kampanie są skierowane szczególnie do małych i średnich przedsiębiorstw i grup pracowników potrzebujących większego wsparcia.

Kampaniom towarzyszy szereg materiałów promocyjnych i informacyjnych, organizujemy także lub wspieramy wiele imprez i wydarzeń podnoszących świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy. Do najważniejszych wydarzeń należą spotkania dotyczące wymiany dobrych praktyk oraz Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, szczyt kampanii i konkurs filmowy pn. „Zdrowe miejsca pracy”.

Jak docieramy z przesłaniem kampanii do przedsiębiorstw? Polegamy na naszej rozległej sieci krajowych punktów centralnychoficjalnych partnerów kampaniipartnerów medialnych, partnerów społecznych i innych organizacjiz którymi promujemy kampanię i jej materiały oraz zapewniamy aktywne uczestnictwo w kampanii. Produktywna współpraca z naszą siecią partnerów jest w istocie kluczowa dla umożliwienia realnej zmiany w miejscach pracy i jest podstawą naszego sukcesu.

Poznaj nasz zestaw narzędzi w ramach kampanii i zaangażuj się!