Rozpocznij kampanię


Start your campaign 23-25Zachęcamy do przystąpienia do naszej kampanii i prowadzenia własnej kampanii informacyjnej promującej bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Dobrze prowadzona kampania będzie sprzyjać bezpieczniejszemu, zdrowszemu i bardziej sprawiedliwemu środowisku pracy, przynosząc wyraźne korzyści przedsiębiorstwu bądź organizacji.

Nasz zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii, który stanowi przydatny zasób dla wszystkich osób zainteresowanych przeprowadzeniem własnej kampanii, ułatwi przystąpienie do realizacji kampanii. Wspomniane narzędzie poprowadzi użytkownika przez całą procedurę krok po kroku, począwszy od wyboru celów i głównego przesłania, poprzez działania w zakresie planowania i wdrażania, aż do pomiaru rezultatów. Dostępne są praktyczne wskazówki, jak najlepiej spożytkować swoje zasoby i wykorzystać szanse. W części poświęconej narzędziom i przykładom znajduje się pełna lista narzędzi i przedstawiono w niej praktyczne przykłady ich zastosowania w kampanii — począwszy od rzeczy prostych, na przykład dodania wiadomości do podpisu wiadomości e-mail, po maksymalne wykorzystanie mediów społecznościowych.