Przepisy prawne


Dyrektywa ramowa w sprawie BHP dotyczy zagrożeń wynikających z cyfryzacji w miejscu pracy. Jej celem jest ochrona ludzi przed zagrożeniami związanymi z pracą oraz ustalenie odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Niektóre rodzaje ryzyka są również uwzględnione w określonych dyrektywach:

dotyczy konserwacji sprzętu i urządzeń;

dotyczy organizacji czasu pracy;

ustanawia ramy informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.

W dziedzinie sztucznej inteligencji UE zaproponowała i wprowadziła kilka inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych: