Obszary priorytetowe


Praca zdalna i hybrydowa

O pracy zdalnej mówimy, gdy pracownik pracuje z dala od siedziby pracodawcy, w tym z domu, wykorzystując technologie cyfrowe, takie jak komputery osobiste, smartfony, laptopy, pakiety oprogramowania i internet. Gdy łączy się z pracą z siedziby pracodawcy, nosi nazwę pracy hybrydowej.

Chociaż pracownikom zdalnym przynależy bardziej niezależny i elastyczny harmonogram pracy, może on stać się źródłem pewnych wyzwań. Po pierwsze, zagrożenia psychospołeczne (wynikające z izolacji społecznej, intensyfikacji pracy, nieregularnego czasu pracy oraz braku równowagi między życiem osobistym a życiem zawodowym) mogą prowadzić do stresu i choroby psychicznej. Po drugie, długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej zwiększa fizyczne ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak ból dolnej części pleców.

Mimo że pracodawcom nie jest łatwo przeprowadzić tradycyjną ocenę ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w domu pracownika, ocena ryzyka jest niezbędna, bardziej teraz niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też ważne jest wzbogacenie naszej wiedzy na temat praktyk BHP związanych z pracą zdalną oraz praktycznych narzędzi.

Dowiedz się więcej na temat czynników ryzyka związanych z pracą zdalną oraz sposobów, w jakie można im zapobiegać lub je ograniczać.