Safe and healthy work in the digital age

Novinky

Zobrazit všechny novinky

Prioritní oblast

Kampaň „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ je rozdělena na několik prioritních oblastí, které jsou propagovány pomocí speciálních komunikačních a propagačních balíčků po celou dobu trvání kampaně. Každá prioritní oblast se zabývá konkrétním tématem souvisejícím s dopadem nových digitálních technologií na práci a pracoviště. Aby kampaň neztratila na dynamice, jsou každé tři až čtyři měsíce vydávány různé materiály, například zprávy, informační listy, infografiky a případové studie.

In the spotlight

Lidé by měli mít věci na povel v případech, kdy se používají systémy založené na umělé inteligenci pro automatizaci úkolů, kolaborativní roboty a související technologie.

Zahájení:

Remote and virtual work.png

Jasné politiky, hodnocení rizik a preventivní opatření mohou vytvořit zdravé a bezpečné pracovní prostředí mimo prostory zaměstnavatele.

Práce na dálku a hybridní práce

Zahájení:

AI and worker management #1.png

Podporovat transparentní, zdravý a bezpečný přístup zaměřený na člověka, který je založen na účasti, konzultaci a důvěře pracovníků.

Řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence

Zahájení:

Smart digital systems.png

Zlepšit BOZP, pokud je řízena transparentním, důvěryhodným, posilujícím a srozumitelným způsobem.

Chytré digitální systémy

ZOBRAZIT VŠECHNY PRIORITNÍ OBLASTI

Chcete se stát partnerem kampaně?

VÍCE INFORMACÍ

Oficiální partneři kampaně

Evropské a mezinárodní podniky a organizace, jak veřejné, tak soukromé, z různých odvětví, podporují kampaň Zdravé pracoviště. Tvoří síť průkopníků, kteří inspirují a podporují druhé při úspěšném řízení bezpečné a zdravé pracovní síly. Jejich účast je zásadní pro zajištění, aby se poselství kampaně dostala na všechny druhy pracovišť po celé EU.

ZOBRAZIT VŠECHNY PARTNERY