Soutěž „Správná praxe“


O co se jedná?

Soutěž „Správná praxe“ v rámci kampaně Zdravé pracoviště pořádá agentura EU-OSHA a její národní kontaktní místa s cílem ocenit organizace, které se vyznačují výjimečnými a inovativními přístupy k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato soutěž je ideální příležitostí k zapojení se do kampaně a umožňuje organizacím propagovat a sdílet osvědčené postupy v rámci celé Evropy.

Soutěž probíhá ve dvou fázích. Příspěvky jsou nejprve posuzovány na úrovni jednotlivých států a poté se sejde tripartitní evropská porota, která rozhodne o celkových vítězích.

Agentura EU-OSHA a její síť partnerů významnou měrou propagují úspěchy oceněných, doporučovaných a do užšího výběru zařazených příkladů správné praxe.

Jak se zúčastnit?

Agentura EU-OSHA vítá přihlášky od všech zainteresovaných organizací a jednotlivců z celé Evropy.  

Přispívá již vaše organizace inovativním způsobem k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti? Nebo hledáte motivaci k propagaci přínosů správného řízení BOZP? Přihlaste se do soutěže „Správná praxe“!

Často kladenými otázkami

 • Jaké typy příkladů správné praxe lze přihlásit?

  Přihlásit lze jakýkoli účinný a inovativní přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uplatňovaný v praxi. Přihlášky by měly jasně popisovat způsob provádění správné praxe v oblasti řízení BOZP a dosažené výsledky.

 • Co by měl přihlášený příklad správné praxe ukazovat?

  Přihlášené příklady by měly ukazovat holistický přístup k BOZP, který vede ke skutečným zlepšením, je udržitelný a lze jej uplatnit i na jiných pracovištích. Porota ocení také opatření, která upřednostňují kolektivní kroky před kroky zaměřenými na jednotlivce a která zahrnují účinnou účast zaměstnanců a jejich zástupců.

  Opatření by rovněž měla splňovat a pokud možno přesahovat aktuální požadavky příslušných právních předpisů v zemi, ve které jsou uplatňována.

 • Kdo se může zúčastnit?

  Přihlásit se mohou všechny organizace (bez ohledu na velikost), které působí v členském státě EU, kandidátské zemi, potenciální kandidátské zemi nebo v členském státě Evropského sdružení volného obchodu. Může se jednat o jednotlivé podniky, poskytovatele odborné přípravy a subjekty z odvětví vzdělávání, organizace zaměstnavatelů, obchodní sdružení, odbory a nevládní organizace či oficiální partnery kampaně.

 • Do kdy je třeba se přihlásit?

  Informujte se o uzávěrkách pro podání přihlášek ve vaší zemi.