O kampani


O kampaniKampaně Zdravé pracoviště jsou klíčovou součástí našeho úsilí o zvýšení povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v celé Evropě. Sdělení těchto kampaní je zřejmé – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.“

Tyto kampaně jsou největší svého druhu na světě, přičemž každá má jasně vymezené téma. Mezi témata předchozích kampaní patřila například propagace hodnocení a prevence rizik či zvyšování povědomí o udržitelné práci a ochrana pracovníků před nebezpečnými látkami. Kampaně se také zaměřují především na malé a střední podniky a zranitelné skupiny pracovníků, čímž se zajistí, že každá kampaň osloví ty, kteří potřebují podporu nejvíce.

Pro účely těchto kampaní se vypracovává celá řada propagačních a informačních materiálů a rovněž pořádáme nebo podporujeme mnoho osvětových akcí a iniciativ. Zvláště můžeme vyzdvihnout akce zaměřené na vzájemné sdílení osvědčených postupů a Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracovištěEvropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, summit kampaně a Filmovou cenu v rámci kampaně Zdravé pracoviště.

Jak předáváme sdělení našich kampaní podnikům? Spoléháme se na naši rozsáhlou síť národních kontaktních místoficiální partnery kampaněmediální partnery, sociální partnery a jiné prostředníky, kteří propagují kampaň a její materiály a aktivně se účastní akcí. Produktivní spolupráce s našimi sítěmi partnerů je totiž zásadní, máme-li dosáhnout skutečné změny na úrovni jednotlivých pracovišť, a je základem pro úspěch iniciativy kampaně Zdravé pracoviště.

Podívejte se na náš soubor nástrojů kampaně a zapojte se!