Prioritní oblasti


Automatizace pracovních úkolů

Na trh práce vstoupila nová generace robotických systémů založených na umělé inteligenci, které pomáhají pracovníkům při přebírání všedních a opakujících se úkolů. Mohou být rovněž využívány k výkonu vysoce rizikových a složitých pracovních míst. Tím, že robotika vykonává úkoly, které lidé nemohou, neměli by nebo nechtějí vykonávat, může chránit pracovníky před nebezpečím. Pracovníci také díky ní získávají čas na to, aby se naučili novým dovednostem a věnovali se kreativnější práci.

Používání digitálních technologií pro automatizaci úkolů však s sebou nese i řadu rizik a výzev. Seznam uvádí ztrátu lidského povědomí o situaci, přílišné spoléhání se na automatizované systémy nebo možnou ztrátu konkrétních dovedností pracovníků. Pracovníci mohou pociťovat ztrátu autonomie, strach ze ztráty zaměstnání a nedůvěru v systém. Další výzvou je potřeba rekvalifikace, která zahrnuje odbornou přípravu pracovníků, aby mohli využívat nové robotické technologie, přičemž je třeba zabránit ztrátě důležitých kompetencí.

S ohledem na tyto faktory by se při zavádění robotických systémů založených na umělé inteligenci pro automatizaci úkolů měl uplatňovat přístup založený na člověku ve velení. Tímto způsobem mají pracovníci možnost využívat automatizaci ve svůj prospěch a zároveň si ponechat kontrolu nad pracovním procesem.

Více informací získáte v našich materiálech ke kampani.