Prioritní oblasti


Chytré digitální systémy

Používání snímačů stojí za velkým posunem v bezpečnosti na pracovišti. Inteligentní digitální systémy chrání pracovníky tím, že udržují a zvyšují bezpečnost práce v potenciálně nebezpečných odvětvích. Jedná se například o  , , která mohou detekovat první příznaky fyzické, svalové a duševní únavy, jakož i mobilní nebo pevné systémy, které používají snímače nebo kamery k detekci nebezpečí.

Přestože jsou tyto technologie navrženy tak, aby zlepšily BOZP, představují také výzvy a rizika. Pracovníci mohou například pociťovat ztrátu kontroly nad úkoly, které vykonávají, a mohou se stát příliš závislými na technologiích. Tato nadměrná závislost na technologiích může přispívat k chybám a zvyšovat riziko úrazů. Je rovněž možné, že údaje shromažďované digitálními systémy jsou nepřesné, omezené, nebo dokonce neobjektivní. Tyto systémy navíc shromažďují velmi citlivé osobní údaje, které mohou být zneužity k  a dohledu nad nimi.

K řešení všech těchto problémů je nezbytné konzultovat danou problematiku s pracovníky a jejich zástupci v každém kroku – od fáze návrhu až po provádění.

Více informací získáte v našich materiálech ke kampani.