2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku


Shrnutí kampaně

Kampaň na období 2016–2017 s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ se zaměřila na podporu udržitelné práce, tj. na podporu pracovních podmínek, které jsou bezpečné a zdravé od počátku pracovního života jednotlivce, s cílem předcházet zdravotním problémům a umožnit lidem pracovat déle. To je čím dál důležitější, jelikož evropské pracovní síly stárnou a zvyšuje se věk odchodu do důchodu.

Kampaň přilákala rekordní počty partnerů, kteří aktivně podporovali a šířili materiály kampaně ve svých rozsáhlých sítích a organizovali stovky osvětových akcí a akcí za účelem sdílení správné praxe a účastnili se jich.

Z výsledků nezávislého hodnocení je zřejmé, že tato kampaň byla úspěšná a přínosná: téma kampaně a vytvořené nástroje byly velmi důležité, zejména pro organizace a země s omezenými zdroji, podpora poskytovaná zprostředkovatelům pro zvyšování povědomí byla velmi účinná a soutěž „Správná praxe“ za období 2016–2017 byla vyzdvižena za poskytnutí účinné platformy ke sdílení osvědčených postupů v oblasti řízení BOZP. K dalším identifikovaným klíčovým silným stránkám patří schopnost agentury EU-OSHA pochopit a reagovat na potřeby zúčastněných subjektů a vysoká kvalita její práce, která zohledňuje potřeby cílových skupin.

Video ke kampani na období 2016–2017 – Pro všechny bez rozdílu věku

Stárnoucí pracovní síly představují pro všechny subjekty, které se podílejí na
řízení BOZP, různé výzvy:

  • Delší pracovní život může přinést delší vystavení rizikům.
  • Bude více pracovníků s chronickými zdravotními problémy a zvláštními potřebami.
  • Starší pracovníci mohou být citlivější na určitá bezpečnostní a zdravotní rizika.
  • Je třeba brát v úvahu vysokou míru zdravotních problémů souvisejících s prací v některých odvětvích a zaměstnáních, které zahrnují velkou fyzickou a/nebo duševní zátěž, manuální práci nebo
  • atypickou pracovní dobu.
  • Roste význam prevence pracovní neschopnosti, rehabilitace a návratu do práce.
  • Na úrovni společnosti je třeba řešit diskriminaci na základě věku.

Infografika – Řízení stárnoucích pracovních sil v Evropěexternal

2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku
2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku
2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku