Síť Enterprise Europe Network


Síť Enterprise Europe Network (EEN) je síť spravovaná Evropskou komisí. Jedná se o klíčový nástroj strategie EU pro podporu růstu a zaměstnanosti. Sdružuje téměř 600 organizací podporujících podnikání z 50 zemí a pomáhá malým společnostem využívat jedinečné podnikatelské příležitosti na jednotném trhu EU.

Od roku 2009 spolupracuje síť EEN s agenturou EU-OSHA na zvyšování povědomí o BOZP v malých a středních podnicích a mikropodnicích. Pro účely plnění tohoto úkolu jmenuje síť EEN ambasadory pro BOZP v jednotlivých zemích.

Kampaň Zdravé pracoviště představuje důležitou oblast spolupráce mezi agenturou a sítí EEN a ambasadoři pro BOZP se na propagaci této spolupráce aktivně podílejí .

AT
BA
BG
CY
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR