Prioritní oblasti


Řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence

Úspěšní vedoucí pracovníci se snaží zajistit produktivitu, motivovat zaměstnance a navozovat pozitivní atmosféru. Umělá inteligence a systémy založené na algoritmech mohou vedoucím pracovníkům pomoci automatizovat řídící úkoly na pracovišti. To může optimalizovat organizaci práce jak pro zaměstnavatele, tak pro pracovníky. Algoritmy mohou například předpovídat budoucí poptávku zákazníků, takže lze naplánovat směny tak, aby odpovídaly požadavkům na personál a předešlo se negativním dopadům jeho nedostatku. lze použít také k přidělování úkolů pracovníkům na základě jejich schopností a dovedností.

Existuje však řada psychosociálních rizik, která je třeba zvážit. Nejčastější stížností je, že pracovníci pociťují sníženou samostatnost, protože jejich rozhodovací schopnosti jsou omezené. Mají pocit, že již nemají kontrolu nad svou prací. Kromě toho se cítí být nuceni pracovat rychleji, což způsobuje pracovní stres, zdravotní problémy a úrazy.

Aby bylo zajištěno, že systémy řízení pracovníků založené na umělé inteligenci budou mít pozitivní dopad, je důležité při budování důvěry spolupracovat s pracovníky. Nejprve je třeba konzultovat tuto problematiku s pracovníky a umožnit jim podílet se na navrhování a zavádění systémů algoritmického řízení. Klíčem je transparentnost.

Zjistěte, jak co nejlépe využít systémy řízení pracovníků založené na umělé inteligenci, z našich zdrojů kampaně.