O tématu


Kdo by se měl zapojit?

Je důležité se dívat dále než jen na bity a bajty a do centra digitálního pracoviště stavět člověka. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všichni spolupracovali na prevenci rizik na pracovišti spojených s digitalizací. Spolupráce mezi zaměstnavateli, vedoucími pracovníky a zaměstnanci vede k obecné shodě o této problematice a k trvalým zlepšením.

Zároveň mají zaměstnavatelé právní odpovědnost zajistit, aby byla rizika na pracovišti řádně hodnocena a kontrolována. Účinné hodnocení rizik a prevence vyžadují, aby zaměstnavatelé i jejich pracovníci byli dobře informováni a vyškoleni.

Kromě toho, že kampaň oslovuje pracovníky a podniky, je jejím cílem zvýšit povědomí mezi unijními a vnitrostátními politickými činiteli a činiteli s rozhodovací pravomocí, kteří jsou odpovědní za právní předpisy, strategie a opatření.

Agentura EU-OSHA rovněž přizvala k účasti výzkumnou a technickou komunitu v oblasti BOZP, softwarové a průmyslové designéry a začínající podniky. Příspěvek každého z nás může něco změnit bez ohledu na to, jak malá se může zdát jeho snaha.

Chcete se o dopadu nových digitálních technologií na práci a pracoviště dozvědět více? Zajímáte se o zvyšování povědomí o digitální transformaci práce a o její vliv na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti? Zapojte se do kampaně a přispějte ke změně!