2020–2022: Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž


Shrnutí kampaně

Kampaň zvýšila povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a o nutnosti jejich řízení a podpořila kulturu prevence rizik.

Kampaň byla strukturována podle osmi prioritních oblastí, z nichž každá zahrnovala konkrétní téma související s muskuloskeletálními poruchami: Prevence, fakta a čísla, chronická onemocnění, sedavá práce, rozmanitost pracovníků, budoucí generace, psychosociální rizika a .

Klíčovou roli hráli národní kontaktní místa, oficiální partneři kampaně, síť EEN a výbor SLIC, kteří organizovali hojně navštěvované akce a činnosti a distribuovali publikace a materiály kampaně do všech 27 členských států EU i mimo ně.

Mezi hlavní události organizované v rámci kampaně patřily každoroční Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 15. ročník soutěže o ceny za správnou praxi, akce zaměřené na sdílení správné praxe na vnitrostátní i unijní úrovni a v neposlední řadě i summit kampaně Zdravé pracoviště.

Video ke kampani na období 2020–2022 – Muskuloskeletální poruchy