Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Co je to?

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se koná každoročně v říjnu (43. kalendářní týden), je nejvýznamnější událostí kampaně Zdravé pracoviště. V jeho průběhu se konají stovky osvětových akcí v celé EU i za jejími hranicemi, které se těší nadstandardní pozornosti médií, což z něj činí ideální příležitost k zapojení do kampaně.

Speciální filmové projekce, akce na sociálních médiích, konference, výstavy, soutěže a vzdělávací akce představují pouze některé z aktivit pořádaných na oslavu Evropského týdne. Pokud vás napadá nějaká osvětová činnost nebo chcete zahájit nějaký dlouhodobější projekt bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s kampaní Zdravé pracoviště, pak je Evropský týden výbornou příležitostí, aby se vaší akci dostalo takové pozornosti, jakou si zaslouží.

Každý Evropský týden pořádaný agenturou EU-OSHA a jejími partnery je tematicky zaměřený podle kampaně a jeho cílem je zvýšit povědomí o významu aktivního, participačního řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Další informace o tom, co se bude během příštího Evropského týdne dít ve vaší blízkosti, vám poskytne vaše národní kontaktní místo – a to vám případně může pomoci také s uspořádáním akce.