Soubor nástrojů kampaně

Vítejte v našem průvodci jednotlivými kroky procesu plánování a vedení účinných propagačních kampaní

Tento soubor nástrojů poskytuje praktické rady, jak připravovat a vést úspěšné kampaně ke zlepšení řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jeho součástí jsou užitečné a praktické příklady nejrůznějších komunikačních nástrojů, včetně tipů a triků k jejich použití. 

1. Proč kampaň vést?

Pokud chcete sdílet určité sdělení týkající se BOZP, je vedení kampaně účinným způsobem, jak zajistit, že váš názor bude vyslyšen.

Více informací

2. Plánování kampaně

Komplexní plán kampaně vám umožní soustředit se na jednotlivé potřebné kroky.

Více informací

3. Zdroje a sítě

Využijte co nejlépe dostupné zdroje, bude to přínosné pro vás i vaše partnery.

Více informací

Příklady kampaní a nástroje

V této sekci naleznete popisy nejdůležitějších kampaní a komunikačních nástrojů, včetně jejich silných a slabých stránek, a rovněž prohledávatelnou databázi příkladů správné praxe.