Publikace


Velké množství informací o problematice, kterou se zabývá tato kampaň a o tom, proč a jak bychom ji měli řešit, naleznete zde.

Publikace zahrnují informační listy kampaně či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence).

Dostupné publikace (106)

Exploring the gender dimension of telework: implications for occupational safety and health (Zkoumání genderového rozměru práce na dálku: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci)

Rostoucí míra zavádění Práce na dálku je jakýkoli typ uspořádání práce pro práci z domova nebo obecněji mimo prostory zaměstnavatele nebo na pevně určeném místě. V této souvislosti se pozornost zaměřuje na práci na ...

Více informací