Získejte osvědčení


Get your certificate

Chcete podpořit kampaň Zdravé pracoviště? Můžete pořádat akce a aktivity nebo dokonce vlastní kampaň. V říjnu (43. kalendářní týden) se každoročně koná Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který představuje ideální příležitost, kdy se do kampaně zapojit. Jako uznání vašeho příspěvku obdržíte osvědčení o účasti.

Kampaň si klade za cíl podporovat správné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s tématem kampaně a zdůrazňovat potřebu spolupráce mezi všemi bez rozdílu – zaměstnavateli, vedoucími pracovníky, řídícími pracovníky v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanci a jejich zástupci. K účasti vyzýváme každého, neboť každý příspěvek se počítá.

Podívejte se na další oddíly Zapojte se na našich internetových stránkách, kde naleznete více informací.

Vyplňte formulář a stáhněte si osvědčení.

Edit component: I/we participated in the Healthy Workplaces Campaign and organised the following activities: