Staňte se mediálním partnerem


K našim mediálním partnerům patří exkluzivní skupina novinářů a redaktorů z členských států EU a dalších zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří se zajímají o propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a zejména o kampaně Zdravé pracoviště.

Partnerství je vyhrazeno sdělovacím prostředkům nebo publikacím, které jsou ochotny a schopny zapojit se do kampaně významnou měrou. 

 

Pověst

Zviditelněte vaši společnost ve sdělovacích prostředcích v rámci rozsáhlé komunity BOZP. Získejte uznání vaší publikace jakožto jeden z oficiálních mediálních partnerů agentury EU-OSHA a jakožto organizace podporující BOZP.

 

Navazování kontaktů

Spojte se se sítěmi a zúčastněnými stranami agentury EU-OSHA, navažte kontakty s odborníky na BOZP a vyměňujte si zkušenosti s kolegy.

 

Viditelnost

Logo a popis vaší publikace jsou uvedeny v oddíle pro mediální partnery na těchto internetových stránkách. Získáváte rychlý přístup k tiskovým materiálům a vaše články budeme šířit prostřednictvím internetu a sociálních médií.