Sdílení správné praxe


gpe Sdílení správné praxe mezi oficiálními partnery kampaně je iniciativou probíhající čistě zdola nahoru, která vychází z přání partnerů kampaně spolupracovat ještě úžeji a dosahovat lepší BOZP ve svých organizacích. Od svého zahájení v roce 2012 jde tato iniciativa od jednoho úspěchu k druhému.

Agentura tuto iniciativu s nadšením podporuje, neboť v ní vidí příležitost, jak zachovat své kampaně Zdravé pracoviště do budoucna a dosáhnout na pracovištích skutečných změn. Pomohla proto v roce 2012 sestavit zvláštní řídící skupinu, která se nyní schází nejméně dvakrát ročně.

Od roku 2013 pořádá agentura EU-OSHA společně s oficiálními partnery kampaně každé dva roky akci kampaně Zdravé pracoviště zaměřenou na sdílení správné praxe a slavnostní ceremoniál, kde partneři kampaně mohou sdílet správnou praxi v oblasti BOZP a projednávat klíčové ukazatele výkonnosti, které jim mohou pomoci prosazovat lepší postupy BOZP. Někteří obzvlášť angažovaní partneři kampaně navíc každoročně pořádají akce zaměřené na sdílení správné praxe ve svých vlastních prostorách, na něž zvou ostatní partnery kampaně, aby společně diskutovali o svých zkušenostech.

Svou angažovaností a nasazením mohou jít partneři kampaně příkladem: pořádají, organizují a účastní se akcí po celé Evropě. Na těchto akcích dochází k podnětným diskusím a vznikají nové nápady.