Prioritní oblasti


Práce na dálku a hybridní práce

je situace, kdy zaměstnanec pracuje mimo prostory zaměstnavatele, a to i z domova, s využitím digitálních technologií, jako jsou osobní počítače, chytré telefony, notebooky, softwarové balíčky a internet. Pokud je práce na dálku kombinována s prací v prostorách zaměstnavatele, označuje se jako hybridní práce.

Ačkoli pracovníci na dálku těží z autonomnějšího a pružnějšího harmonogramu pracovní doby, může to být zdrojem některých problémů. Zaprvé, psychosociální rizika (v důsledku sociální izolace, intenzifikace práce, nepravidelné pracovní doby a nerovnováhy mezi osobním a pracovním životem) mohou vést ke stresu a duševnímu onemocnění. Zadruhé, dlouhé sezení zvyšuje fyzické riziko muskuloskeletálních poruch, jako je bolest zad.

Ačkoli není pro zaměstnavatele snadné provádět tradiční hodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik v domácnosti pracovníka, posouzení rizik je více než kdy jindy nezbytné. Proto je důležité, abychom si rozšířili znalosti o postupech a praktických nástrojích v oblasti BOZP souvisejících s prací na dálku.

Více informací o rizikových faktorech spojených s prací na dálku a hybridní prací a o tom, jak jim předcházet a minimalizovat je.