Národní kontaktní místa


Síť národních kontaktních míst organizace EU-OSHA má pro kampaň Zdravé pracoviště zásadní význam. Kontaktní místa, kterými jsou obvykle přední organizace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dané zemi, jsou svými vládami pověřena, aby se stala oficiálním zástupcem organizace EU-OSHA. Kontaktní místa koordinují kampaň Zdravé pracoviště na vnitrostátní úrovni.

Kontaktní místa pořádají širokou škálu činností kampaně a také se obecněji rozhodujícím způsobem podílejí na provádění pracovních programů agentury. Iniciativy agentury EU-OSHA podporují prostřednictvím informací a zpětné vazby a využívají své sítě, aby do činnosti zapojily orgány státní správy a zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pokud chcete kontaktovat své národní kontaktní místo, klikněte na tlačítko své země níže.

 

AL
AT
BA
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR
XK