Materiály pro kampaň


Máte inspiraci? Chcete jasně a nahlas sdělit dané poselství? Nebo jen hledáte více informací? Vše, co potřebujete k tomu, abyste významně přispěli ke kampani Zdravé pracoviště na období 2020–2022, najdete zde. Je vám k dispozici kompletní škála zdrojů, včetně průvodce kampaní, propagačního prospektu a plakátu, letáku pro Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, souboru nástrojů kampaně a řada dalších multimediálních zdrojů souvisejících s tématem kampaně.

Dostupné materiály ke kampani (7)

Informační dokument pro tisk – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

V tomto informačním dokumentu pro tisk naleznete základní fakta a čísla týkající se kampaně Zdravé pracoviště na období 2023–2025 . Nastiňuje politický kontext v EU, klíčová data a milníky kampaně a podrobně popisuje prioritní oblasti a právní předpisy týkající se digitalizace. Slouží jako komplexní referenční materiál pro...

Leták Ceny za správnou praxi – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

Cílem 16. ročníku soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci kampaně „Zdravé pracoviště“ je ocenit organizace, které vynikajícím a inovativním způsobem přispívají k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci tím, že předcházejí rizikům souvisejícím s digitální transformací na...

Průvodce kampaní – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

V tomto průvodci kampaní Zdravé pracoviště na období 2023–2025 pořádané agenturou EU-OSHA naleznete vše potřebné k zapojení se do kampaně, včetně důležitých dat a odkazů na užitečné zdroje. Příručka se zabývá pěti prioritními oblastmi: , úkolů, a...

Powerpointová prezentace – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

Hledáte způsob, jak rychle a srozumitelně informovat o kampani kolegy, zákazníky nebo jiné osoby, se kterými jste v kontaktu? Dále už hledat nemusíte! Tyto snímky shrnují hlavní body, prezentují fakta a čísla, prioritní oblasti, právní předpisy a zásady prevence a zabývají se příležitostmi a riziky digitalizace. Prezentace...