Materiály pro kampaň


Máte inspiraci? Chcete jasně a nahlas sdělit dané poselství? Nebo jen hledáte více informací? Vše, co potřebujete k tomu, abyste významně přispěli ke kampani Zdravé pracoviště na období 2020–2022, najdete zde. Je vám k dispozici kompletní škála zdrojů, včetně průvodce kampaní, propagačního prospektu a plakátu, letáku pro Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, souboru nástrojů kampaně a řada dalších multimediálních zdrojů souvisejících s tématem kampaně.