O tématu


O co se jedná?

Digitální technologie pokročily rychleji než jakékoli inovace v naší historii, a přeměnily tak naši společnost a náš každodenní život. Digitální technologie nabízejí pracovníkům a zaměstnavatelům na mnoha pracovištích a ve všech odvětvích více příležitostí, ale také představují větší výzvy a rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

Podle průzkumu ESENER z roku 2019 agentury EU-OSHA naprostá většina podniků v EU integrovala do svých činností digitální technologie, přičemž pouze 6 % jich uvedlo, že žádné z nich nepoužívají. Navzdory rostoucí míře využívání robotů, notebooků, chytrých telefonů nebo nositelných zařízení však na méně než jednom ze čtyř pracovišť (24 %) v EU probíhají diskuse o možném dopadu těchto technologií na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2023–2025, jejímž cílem je zvýšit informovanost, poskytnout praktické zdroje a spojit zúčastněné strany, je v souladu s přístupem Evropské komise Vision Zero na podporu kultury prevence. Vychází rovněž z výzkumu provedeného agenturou EU-OSHA pro účely přehledu o BOZP v oblasti digitalizace v období 2020–2023