Případové studie


Přečtěte si o našich politických iniciativách a příkladech osvědčených postupů a zjistěte, jak ostatní využili digitální transformaci na pracovišti, aby mohli pracovat moderně, chytře a bezpečně.

Témata zahrnují praktické použití preventivních opatření v různých odvětvích a pro různé typy zaměstnání, řešení chronických muskuloskeletálních poruch, prevenci muskuloskeletálních poruch v souvislosti se sedavou prací, způsob řízení muskuloskeletálních poruch v kontextu stále různorodější pracovní síly a úzkou souvislost mezi psychosociálními riziky a muskuloskeletálními poruchami.

Dostupné případové studie (25)