Относно темата


Кой трябва да се включи?

От съществено значение е всички да работят заедно за предотвратяване на МСС на работното място. Сътрудничеството между работодатели, ръководители и работници създава общо разбиране на проблема и води до трайни подобрения

Работодателите имат правна отговорност да гарантират, че рисковете на работното място са обект на подходяща оценка и контрол и да отчетат необходимостта да поемат водещата роля по отношение на подход за превенция за борба с МСС. Ефективната оценка и превенция на риска предполага работодателите и работещите да се информират и обучават редовно.

Важно е работещите да се насърчават да започнат да говорят за МСС открито и възможно най-рано. Ако работещите се чувстват добре да обсъждат физическото си здраве, тогава има по-голяма вероятност те да се грижат за себе си и да получат ранна подкрепа и лечение.

Тази кампания има за цел не само да повиши осведомеността относно свързаните с работата МСС и отрицателното им въздействие върху хората, предприятията и обществото, но и да насърчи съвместната работа, за да се гарантира предприемането на ефективни мерки за превенция за борба с МСС.