2018—2019 г.: „Здравословните работни места управляват опасните вещества“


Ресурси на кампанията

Бяха създадени редица практически инструменти и информационни материали за популяризиране на проблема и подпомагане на предприятията лесно да идентифицират рисковете и да ги управляват ефективно. В хода на кампанията материалите бяха разпространени в цяла Европа и много от тях, включително ръководството за кампанията, са достъпни на 25 езика. Сред основните продукти са включени интерактивен електронен инструмент за опасни вещества, който предоставя обща информация и индивидуално адаптирани практически съвети относно етикетиране, правни изисквания и мерки за превенция, както и база данни с над 1000 инструмента за управление на опасни вещества.