2016—2017 г.: „Здравословни работни места за всички възрасти“


Ресурси на кампанията

Бяха разработени редица материали за популяризиране и информиране и онлайн инструменти за насочване на вниманието към практически начини за управление на БЗР в контекста на застаряващата работна сила, включително Електронно ръководство „Здравословни работни места за всички възрасти, база данни с практически инструменти и насоки и онлайн инструмент за визуализиране на данни „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст“.