2020—22 г.: „Здравословните работни места облекчават товара“


Ресурси на кампанията

По време на настоящата кампания „Здравословни работни места“ беше публикуван широк набор от материали и ресурси, а голяма част от ресурсите са достъпни на 25 езика.

На ваше разположение е пълен набор от рекламни материали, включително ръководство за кампанията, брошури, аудио-визуални материали и презентации по темата на кампанията.

Докладите, прегледите на политиките и информационните листовки представят най-новите изследвания и подтикват към запознаване с още материали за четене и задълбочено проучване на темата.

Запознайте се с нашите инициативи за политики и примери за добри практики, както и с начините, по които други подкрепят добрите условия за безопасност и здраве при работа.