2020—22 г.: „Здравословните работни места облекчават товара“


Среща на високо равнище за здравословни работни места

Посланието на кампаниите „Здравословни работни места“ е Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса. Помагаме ви да ги насърчавате, като безплатно ви предоставяме практически ръководства и инструменти. Всяка кампания включва също Награди за добри практики и филмова награда „Здравословни работни места“.

Кампаниите са най-големите по рода си в света. Искате ли да се присъедините към нас и да използвате нашия онлайн набор от инструменти за кампания по БЗР, за да стартирате собствена кампания?

Кампаниите „Здравословни работни места“ се провеждат от 2000 г., а преди са се наричали „Европейски седмици за безопасност и здраве при работа“.

Накрая Агенцията представи предстоящата кампания „Здравословни работни места“ за 2020—2022 г., която ще стартира през октомври 2020 г. и ще повишава осведомеността относно значението на превенцията на рисковете от свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС).