2016—2017 г.: „Здравословни работни места за всички възрасти“


Среща на високо равнище за здравословни работни места

Среща на високо равнище във връзка с кампанията „Здравословни работни места“, 2017 г., се проведе на 21 и 22 ноември 2017 г. в конферентния център „Еускалдуна“ в Билбао, Испания.

Image

Събитието събра на едно място водещи европейски експерти и вземащи решения лица за обсъждане на резултатите от двугодишната кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“. По време на пленарни и по-малки паралелни сесии участниците обмениха добри практики и проучиха бъдещи стратегии за гарантиране на устойчивия трудов живот в европейските предприятия.

Темите на работните семинари включваха: „Добри практики за насърчаване на устойчиви работни места“; „Възстановяване и връщане на работа“; „20 години Напо — нашият многостранен партньор за насърчаване на БЗР“; както и „Обмен на добри практики за БЗР — най-доброто от 10-годишно партньорство с кампаниите на EU-OSHA“.

Накрая Агенцията направи и кратко представяне на предстоящата кампания „Здравословни работни места“ за 2018—2019 г., предвидена да стартира през април 2018 г., която ще повишава осведомеността относно значението на превенцията на риска от опасни вещества.

Видеозапис на сесиите

Снимки

Доклади от семинари