Относно темата


Вдъхновението за кампанията

Между 2013 и 2015 г. EU-OSHA реализира като водещ партньор европейски пилотен проект под надслов „По-безопасна и по-здравословна работа на всяка възраст“. В рамките на проекта бяха проучени съществуващите политики и стратегии в областта на демографските промени с цел подобряване на обмена на добри практики и подпомагане разработването на бъдещи политики с оглед на застаряването на работната сила. В резултат бяха изготвени редица доклади на следните теми:

  • безопасността и здравето при работа (БЗР) и остаряването;
  • рехабилитация;
  • анализ на политиките, програмите и стратегиите, свързани със застаряването на работната сила;
  • окончателен доклад по проекта.

Докладите са достъпни тук.