2018—2019 г.: „Здравословните работни места управляват опасните вещества“


Среща на високо равнище за здравословни работни места

Събитието събра на едно място водещи европейски експерти и вземащи решения лица за обсъждане на резултатите от двугодишната кампания, обмен на знания и проучване на бъдещи стратегии за ефективна превенция и устойчиво управление на опасните вещества на работното място.

На паралелни работни семинари бяха разгледани дейностите по превенция във връзка с канцерогените на работното място, добрите практики в сектора на услугите и заместването на опасни вещества в производствените процеси. Бяха обсъдени и най-ефективните мерки в областта на БЗР по отношение на бъдещото развитие на химикалите.

Специален акцент от срещата на високо равнище беше церемонията по връчване на Наградите за добри практики за здравословни работни места за отдаване на признание на десетте организации, които бяха наградени и отличени от независимо международно жури за своя проактивен и ангажиращ подход към управлението на опасните вещества. 

Накрая Агенцията представи предстоящата кампания „Здравословни работни места“ за 2020—2022 г., която ще стартира през октомври 2020 г. и ще повишава осведомеността относно значението на превенцията на рисковете от свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС).

Предлагаме ви резюме от конференцията, записи от всички сесии, презентации и снимков материал