Относно темата


За какво става дума?

Милиони работещи в цяла Европа страдат от свързани с работата мускулно-скелетни увреждания(МСУ). Въз основа на данни от шестото европейско проучване за условията на труд близо трима на всеки петима работещи в Европейския съюз съобщават за оплаквания, свързани с МСУ.

Свързаните с работата МСУпредставляват увреждания на телесните структури, напр. мускули, стави и сухожилия, които са причинени или утежнени основно от работата или от ефекта на непосредствената работна среда. Те могат да бъдат изключително вредни за качеството на живота и работоспособността на дадено лице и са една от най-често срещаните причини за инвалидност, отпуск по болест и ранно пенсиониране.

Най-често срещаните свързани с работата МСУ са болки в гърба и в горните крайници. За тяхното развитие могат да допринесат физически, организационни, психосоциални и индивидуални фактори.

Според Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове за 2019 г. най-често идентифицираният рисков фактор в ЕС-27 са повтарящите се движения с ръце (съобщени от 65 % от предприятията). Други свързани с МСУ рискове включват продължително седене (61 %) — което често се счита за нов или възникващ, свързан с МСУ риск — повдигане или местене на хора или тежки товари (52 %), времеви натиск (45 %) и умора или болезнени пози (31 %).

Въпреки че МСУ са предотвратими, те остават най-често срещаният здравен проблем в Европа, свързан с работата. Това е причина за безпокойство не само поради въздействието им върху здравето на отделните работещи, но и поради въздействието им върху предприятията и националните икономики.