Safe and healthy work in the digital age

Uutiset

Näytä kaikki uutiset

Painopistealue

”Digiajan turvallinen ja terveellinen työ” -kampanjassa keskitytään useisiin keskeisiin aihealueisiin. Niitä tukevat erityiset viestintää ja näkyvyyttä lisäävät tietopaketit, joita levitetään koko kampanjan ajan. Kussakin aihealueessa on tietty teema, jossa tarkastellaan uusien digitaalisten teknologioiden vaikutusta työhön ja työpaikkoihin. Kampanjan jatkuvuuden ylläpitämiseksi julkaistaan 3−4 kuukauden välein valikoima aineistoja, muun muassa raportteja, tiedotteita, tietografiikkaa ja tapaustutkimuksia.

In the spotlight

Tehtävien automatisointiin tarkoitettujen tekoälypohjaisten järjestelmien, yhteistyörobottien ja niihin liittyvien teknologioiden on oltava ihmisen hallinnassa.

Aloita:

Remote and virtual work.png

Selkeillä toimintalinjoilla, riskien arvioinnilla ja ehkäisevillä toimenpiteillä voidaan luoda terveellinen ja turvallinen työympäristö...

Etä- ja hybridityö

Aloita:

AI and worker management #1.png

Tuetaan ihmiskeskeistä, avointa, terveellistä ja turvallista lähestymistapaa, joka perustuu työntekijöiden osallistumiseen, kuulemiseen ja...

Tekoälypohjainen työn johtaminen

Aloita:

Smart digital systems.png

Parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta, jos se toteutetaan luotettavalla, avoimella, ymmärrettävällä ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistavalla...

Älykkäät digitaaliset järjestelmät

KATSO KAIKKI KESKEISET AIHEALUEET

Haluatko ryhtyä kampanjan yhteistyökumppaniksi?

LISÄTIETOA

Kampanjan viralliset yhteistyökumppanit

Terveellinen työ -kampanjan tukena on eurooppalaisia ja kansainvälisiä julkisen ja yksityisen sektorin yrityksiä ja järjestöjä monilta eri aloilta. Ne muodostavat verkoston, jossa innostetaan ja kannustetaan pitämään työntekijät terveinä ja työpaikat turvallisina. Yhteistyökumppanien aktiivisella osallistumisella varmistamme, että kampanjan viestit saavuttavat kaikenkokoiset työpaikat eri puolilla EU:ta.

NÄYTÄ KAIKKI KUMPPANIT